Avtoportret

Nikolay Karaxan

Mato, moybo‘yoq (50x38) - 0 yil
Oqshom

Oqshom

Nikolay Karaxan

Mato, moybo‘yoq (73x52) - 1950 yil
Tog' daryosi

Tog' daryosi

Nikolay Karaxan

Mato, moybo‘yoq (121x90) - 1960 yil
Suv quvirlari qurilishi

Suv quvirlari qurilishi

Nikolay Karaxan

Mato, moybo‘yoq (95x125) - 1930 yil
Ishga chiqish

Ishga chiqish

Nikolay Karaxan

Mato, moybo‘yoq (118x99) - 0 yil
Avtoportret

Avtoportret

Nikolay Karaxan

Mato, moybo‘yoq (50x38) - 0 yil