Payg'ambarlar tarixidan. Shoh Sulaymonda bayram

Niyozali Xolmatov

Qog‘oz, tempera - 2011 yil
Sayohatchi. Tasavvuf turkumidan

Sayohatchi. Tasavvuf turkumidan

Niyozali Xolmatov

Mato, qog‘oz, tempera - 1996 yil
Simurg vodiysidagi Majnun. Tasavvuf turkumidan

Simurg vodiysidagi Majnun. Tasavvuf turkumidan

Niyozali Xolmatov

Mato, qog‘oz, tempera - 1996 yil
Tasavvufning metamorfozalari

Tasavvufning metamorfozalari

Niyozali Xolmatov

Mato, qog‘oz, tempera - 1996 yil
Sayohatchi. Tasavvuf turkumidan

Sayohatchi. Tasavvuf turkumidan

Niyozali Xolmatov

Mato, qog‘oz, tempera - 2013 yil
Hukmdor va shoir Bobur

Hukmdor va shoir Bobur

Niyozali Xolmatov

Qog‘oz, tempera - 2005 yil
Sayohatchi Bobur

Sayohatchi Bobur

Niyozali Xolmatov

Qog‘oz, tempera - 2006 yil
Bobur

Bobur

Niyozali Xolmatov

Qog‘oz, tempera - 2009 yil
Payg'ambarlar tarixi. Muso. Zarvaraqli sandiq

Payg'ambarlar tarixi. Muso. Zarvaraqli sandiq

Niyozali Xolmatov

Qog‘oz, tempera - 2010 yil
Dovud va Shoul

Dovud va Shoul

Niyozali Xolmatov

Qog‘oz, tempera - 2015 yil
Soyada

Soyada

Niyozali Xolmatov

Mato, moybo‘yoq - 2001 yil